Skip to main content

Potrebujete radu? +421 948 636 363

Blog

4 základy testovania batérie, ktoré by ste mali vedieť

Batérie sú predmetom opotrebovania. To je fakt. Či už si kúpite lacnú batériu alebo najpokročilejšiu batériu AGM, v určitom okamihu zlyhá.

Testovanie batérie nemusí byť príliš komplikované alebo ťažké, najmä ak budete mať na pamäti niekoľko hlavných zásad, ktoré vám umožnia získať čo najpresnejší výsledok merania. Batérie sú relatívne predvídateľné a (zvyčajne) sa správajú podľa vzoru spojeného s ich životným cyklom.

Úskalia pri diagnostike batérie sú rozmanité. Môže to byť spôsobené zložitým a nelineárnym elektrochemickým prvkom a rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú čítanie, vrátane frekvencie a amplitúdy testovacieho signálu a rozlíšenia testovacieho meracieho prístroja. 

1. Ako správne pripojiť tester na akumulátor ?

Tému, ktorú budete v tomto článku veľa počuť, je, že presnosť merania vychádza z dobrých rozhodnutí a vynaloženého úsilia, a nikde to neplatí viac ako pri vytváraní dobrého spojenia. To má mnoho dôsledkov, ale najzreteľnejšie je to pri testovaní batérie nainštalovanej vo vozidle. Niekedy sú póly batérie ľahko prístupné aj napriek tomu, že batéria je osadená vo vozidle, ale často nie. Ak sú svorky batérie zakryté, stojí za to vynaložiť námahu  tieto kryty odstrániť, aby sa zabezpečil správny prístup ku svorkám batérie. To môže zapríčiniť obrovský rozdiel vo výsledkoch, ktoré dostanete, pretože ak nemeriame priamo na svorkách batérie následkom je zvýšený prechodový odpor, ktorý váš tester vidí ako odpor batérie. Ak musíte testovať cez štartovací vývod alebo iný možný bod, uistite sa, že svorky sú správne utiahnuté na póloch batérie a že na spoji nie sú žiadne známky korózie batérie alebo hrdze – nie je to ideálne, ale je to oveľa lepšie ako testovanie cez uvoľnené alebo skorodované spojenia. 

2. Stav nabitia je dôležitý 

Stav nabitia batérie môže a ovplyvní váš testovací režim a výsledky. Po prvé, je tu povrchový náboj. Povrchové nabíjanie, ak sa dostaneme k chemickej definícii, môže byť relatívne komplikované, ale v tomto prípade máme na mysli nadmerné napätie, ktoré sa zvyčajne nachádza v nedávno nabitej batérii. Ak sa pokúsite otestovať nedávno nabitú batériu, možno zistíte, že jej napätie v nezaťaženom stave  je nap. 13,05 V alebo aj vyššie. Keďže Vaša olovená batéria je plne nabitá pri 12,6 V alebo 12,8 V, v závislosti od jej konštrukcie, nadmerné napätie predstavuje povrchový náboj.

Povrchový náboj však môže spôsobiť problémy v procese testovania v závislosti od použitej testovacej metódy. Ak používate tester invazívnej záťaže, povrchový náboj nie je veľkým problémom, pretože testovací proces stiahne tento povrchový náboj takmer okamžite. Ak používate elektronický tester, je najlepšie uvoľniť povrchové nabitie batérie pridaním záťaže do batérie, napríklad zapnutím diaľkových svetiel na 15 sekúnd. Tým sa batéria stabilizuje, čo vám umožní získať presnejšie hodnotenie stavu batérie a zníži pravdepodobnosť výsledku „nabitia a opätovného testu“.

Ako je to s batériami s nízkym SoC, potrebujú aj špeciálne zaobchádzanie? Opäť platí áno a nie, ale tentoraz v opačnom smere. Aby bolo testovanie invazívneho zaťaženia presné, testovaná batéria musí mať pri testovaní 85 percent SoC alebo viac. Ak je pod touto úrovňou, čo je pravdepodobné, vzhľadom na to, že problémové batérie sa testujú najčastejšie, musia sa pred testovaním nabiť. To si vyžaduje čas, čo môže spomaliť diagnostiku a prípadnú opravu, ale na dosiahnutie presného výsledku je to absolútne nevyhnutné. Jednou z veľkých výhod digitálneho testovania je, že môžete presne otestovať vybitú batériu. Samozrejme, aj toto má svoje hranice.

3. Testovanie batérií v priebehu času 

Ako sme uviedli, všetky batérie majú určitú úroveň vnútorného odporu, pretože ich vnútorné komponenty nie sú dokonalými vodičmi elektriny. Napríklad elektródy a elektrolyty batérie nie sú 100 percentne vodivé. Takže každá nová batéria začína s prirodzenou úrovňou vnútorného odporu. Tento odpor sa bude zvyšovať so starnutím batérie v dôsledku prirodzeného chemického procesu, ktorý prebieha vo všetkých olovených batériách.

Monitorovanie a sledovanie vnútorného odporu batérie môže byť veľmi užitočné pri posudzovaní toho, kde sa batéria nachádza vo svojom životnom cykle. Je pravda, že táto užitočnosť sa týka len vozidiel a batérií, ktoré po čase uvidíte opakovane. Takže pri servisných operáciách, kedy technik vidí vozidlo na servis len raz alebo len sporadicky, tento aspekt hodnotenia batérie nie je užitočný. Ale pre vozové parky a iné servisné operácie, ako aj pre majiteľov vozidiel, môže byť použitie vnútorného odporu batérie ako prediktívneho nástroja veľmi prospešné. V podstate dokáže eliminovať prestoje zariadení skôr, ako nastanú, čo má obrovskú hodnotu napr. pre flotily.

4. Aká testovacia metóda je najúčinnejšia? 

Táto otázka je v skutočnosti chyták, pretože neexistuje žiadna „najlepšia“ metóda testovania. V podstate existujú dve možnosti, bez toho, aby sme sa dostali do zložitejších metód, ako je použitie rozsahu atď. Dva hlavné tábory sú digitálne testovanie a testovanie invazívnej záťaže. Obe metódy majú svoje klady a zápory, ktoré sa oplatí preskúmať pri vývoji svojho testovacieho režimu.

Digitálne testovanie:

Elektronické/digitálne testovanie zvyčajne zahŕňa variant prechodu signálu cez testovanú batériu a čítanie odozvy tohto signálu. Táto metóda má mnoho výhod, jednou z najvýznamnejších je, že pomocou tejto metódy môžete presne otestovať vybitú batériu. Ďalšou výhodou je, že má schopnosť prispôsobiť svoj testovací proces tak, aby zodpovedal testovanému typu batérie. To znamená, že plochá batéria AGM (tradične tvarovaná) môže byť testovaná/hodnotená inak ako špirálovite vinutá batéria AGM. Ďalšou výhodou je, že digitálne testovanie otvára dvere k oveľa podrobnejšej analýze výkonu systému, ako je možné dosiahnuť pomocou invazívneho testera. Keď napríklad vykonáte test štartovacieho systému, získate konkrétnu úroveň na ktorú kleslo napätie batérie pri štartovaní v porovnaní so sledovaním vychýlenia ihly na okamihu. Takže získate 10,2 V namiesto toho, aby ste videli, že ihla klesne na približne 10 V. Často je táto úroveň detailov dôležitá a užitočná.

Invazívne testovanie:

Invazívne testovanie zahŕňa umiestnenie pevného alebo premenlivého zaťaženia na batériu na určité časové obdobie a sledovanie reakcie batérie na toto zaťaženie, ako napríklad v otázke „Vydrží záťaž alebo nie?“ Aj keď ide o jednoduchší prístup, je tiež v zásade spoľahlivý. Zástancovia tohto prístupu povedia, že to je všetko, na čom záleží – buď batéria udrží záťaž, alebo nie. Pre väčšinu profesionálnych aplikácií je karbónový tester (variabilná záťaž) najvhodnejšou voľbou, pretože umožňuje operátorovi nastaviť záťaž podľa menovitého výkonu batérie.